ฤกษ์แห่งชัยชนะ

🗓 #ฤกษ์แห่งชัยชนะ เมษายน 64 ใช้สำหรับเจรจา ติดต่อ ขอความช่วยเหลือ เดินทาง แข่งขัน หรือปล่อยสินค้า ตามวัน (หรือเวลา) ที่กำหนดครับ

✨ #ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้ คาดการณ์ล่วงหน้า

  • อังคารที่ 13 เวลา 11.30-12.30 น.
    สำหรับบุคคลวังชะตาทิศ NW ใช้ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศ SE
  • พุธที่ 14 เวลา 19.30-20.30 น.
    สำหรับบุคคลวังชะตาทิศ SE ใช้ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NW

คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก “ใช้เปิดดวงชะตา ให้พบทางออก แสงสว่าง”

พุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก เปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
ธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก เปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ
สังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก เปิดโลกะวิทูวิโสธะยิ

พุทธัง มานิมิตตัง
ธัมมัง มานิมิตตัง
สังฆัง มานิมิตตัง

🔮 #แอพซินแสดวงจีน ใช้ดูวังชะตาและ 3 วังแห่งชัยชนะ
http://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –