ฤกษ์เปิดงานใหม่ ไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์

🛐 วันซิ้งเหลาะที ให้จัดของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีนในช่วงเช้า จะเปลี่ยนกิมฮวยและอั่งติ้วใหม่ก็ได้

🎊 ฤกษ์เปิดร้านค้าวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. เวลา 09.30-10.30 น.

🙏 ในเวลานี้สามารถไหว้หรือทำสมาธิอธิษฐานเพื่อเปิดโอกาส จะได้รับโชคลาภจากการแผนงานที่วางไว้ (จินตภาพลำดับงานให้ชัดเจน) โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 135 องศา (หันหน้า SE หลังพิง NW)
————————————————————————————————–
✨ วันชิวสี่ คือ วันที่เทพเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์หลังจากได้ไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นวันที่เหมาะเปิดงานใหม่ เพราะเทพเจ้าก็เริ่มงานในวันนี้เช่นเดียวกันครับ