ฤกษ์ยาม

🗓 ในระบบฮวงจุ้ย ฤกษ์ยามเป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์แน่นอน

และวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างตายตัว

ผมทำ Mind Map ภาพรวมการใช้วิชามาฝากครับ


✨ ประโยชน์ของการดูฤกษ์

  1. เพื่อให้การดำเนินชีวิตราบรื่น
  2. เกิดพลังงานส่งผลในแง่ดีต่างๆ เช่น รวดเร็ว กำลังมากขึ้น
  3. กระตุ้นพลังงานเฉพาะด้าน

หมายเหตุ สำหรับ “ฤกษ์คลอดบุตร”

คือดวงเกิดติดตัวของเด็ก

จะต้องใช้วิชาดวงจีน (โป๊ยหยี่) มาวิเคราะห์วันผ่าออก

ในเคสกรณีที่ไม่สามารถคลอดโดยปกติ

จึงไม่สามารถใช้ฤกษ์ปลอดภัยมาดำเนินการได้ครับ

  • Jo@sinsae.com –