ฤกษ์ฟ้าอภัย

🌈 #ฤกษ์ฟ้าอภัย พุธที่ 31 มีนาคม 64 เหมาะกับการขอขมาลาโทษ เป็นฤกษ์ทั้งวัน ทำพิธีจัดของไหว้กลางแจ้ง หรือเลือกยามมาสนับสนุนการทำสมาธิก็ได้นะครับ 🧘‍♀

🛐 #คาถาขอขมาเทวดาประจำตัว

“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา พรหมะเทวา อินทะเทวา วิรุฬยะเทวะตา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง”

🙏 #ฤกษ์อธิษฐานผ่านพ้นอุปสรรค

  • ช่วงเวลา 07.30-08.30 น. เป็นมงคลกับบุคคลวังชะตาทิศ SE (ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NW)
  • ช่วงเวลา 11.30-12.30 น. เป็นมงคลกับบุคคลวังชะตาทิศ SW (ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NE)

🙏 พิธีไหว้ขอขมา
https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱

🔮 แอพซินแสผูกดวงจีน (ดูวังชะตา)
https://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –