ฤกษ์ปลอดภัยประจำเดือนธันวาคม 2561

📆 ฤกษ์ปลอดภัยประจำเดือนธันวาคม 2561 กระทำการได้ทุกทิศทุกปีเกิด ยกเว้นทิศมหาวิบัติครับ (เหนือ 337.5 – 22.5 องศา) ⚠


🙏 วันสำคัญอื่นๆ

  • ศุกร์ที่ 7 (ชิวอิก) วันพระจีน
  • ศุกร์ที่ 21 (จับโหงว) วันพระจีน
  • เสาร์ที่ 22 (ตังโจ่ย) ไหว้บัวลอย

❓ ฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
https://sinsae.com/auspicious-occasion 🖱

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar 🖱