ฤกษ์ปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2560

📆 ฤกษ์ปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2560 สำหรับดำเนินการต่างๆ ทำได้ทุกทิศทุกปีเกิดครับ

++++++++++++++++++++++++++

🙏 วันสำคัญอื่นๆ

– ศุกร์ที่ 3 (จับโหงว) วันพระจีน, วันก้าวหน้า

– อังคารที่ 7 วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม

– เสาร์ที่ 18 (ชิวอิก) วันพระจีน, วันก้าวหน้า, เทพอุปถัมภ์

++++++++++++++++++++++++++

❓ มีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
http://sinsae.com/auspicious-occasion

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar