ฤกษ์ปลอดภัย เดือนตุลาคม 2560

📆 ฤกษ์ปลอดภัย เดือนตุลาคม 2560 สำหรับดำเนินการต่างๆ ทำได้ทุกทิศทุกปีเกิดครับ

🙏 วันสำคัญอื่นๆ

– พุธที่ 4 (จับโหงว) ไหว้พระจันทร์, เป็นวันก้าวหน้า

– ศุกร์ที่ 20 (ชิวอิก) เทศกาลกินเจ

– เสาร์ที่ 28 สิ้นสุดเทศกาลกินเจ

++++++++++++++++++++++++++

❓ มีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
http://sinsae.com/auspicious-occasion

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
http://sinsae.com/safetimingauspice