ฤกษ์ปลอดภัยกรณีจำเป็น เดือนกันยายน 2560

📆 เดือนกันยายน 2560 ไม่มีฤกษ์ปลอดภัยแบบปกติทั่วไป

บ้านที่ด้านหลังเป็นทิศตะวันออก หรือ จะซ่อมแซมในทิศตะวันออก แนะนำให้ใช้ฤกษ์ในเดือนตุลาคม

ส่วนทิศอื่นๆ กรณีไม่รู้องศาสามารถใช้ฤกษ์กรณีพิเศษที่แนะนำได้ครับ

++++++++++++++++++++++++++

วันไหว้เจ้าประจำเดือน

– อังคารที่ 5 (จับโหงว) วันสารทจีน

– พุธที่ 20 (ชิวอิก) วันพระจีน

++++++++++++++++++++++++++

❓ มีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์

มีอะไรบ้างที่ต้องใช้ฤกษ์ในวิชาฮวงจุ้ย?

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar