ฤกษ์ปลอดภัย เดือน เม.ย. 61 มีฤกษ์เปิดขุมทรัพย์มหาเฮง! จะมีทุก 3 ปี

👑 ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์มหาเฮง! จะมีทุก 3 ปี

เป็นการกระตุ้นไฉ่โข่ว (คลังทรัพย์) วุ่นวายเพื่อเกิดโชคลาภ ผลงาน บรรลุเป้าหมาย

🏪 จึงเหมาะสำหรับปรับฮวงจุ้ยกิจการร้านค้า เปิดดำเนินธุรกิจ ตั้งย้ายหรือทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น 🛐

———————————————

🗓 ฤกษ์ชุดแรกของปีจอ 2561 จะเริ่มในเดือนเมษายน มีทั้งหมดสองวัน (ถัดไปอยู่ในช่วงกรกฎาคม)

ผมทำสรุปไว้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านวางแผนการใช้งานได้ล่วงหน้าครับ

– วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน เวลา 13.30-14.30 น.

– วันศุกร์ที่ 27 เมษายน เวลา 13.30-14.30 น.

สำหรับทิศมหาวิบัติ (เหนือ 337.5 – 22.5 องศา) ปีนี้ควรหลีกเลี่ยงการกระทบต่างๆ