ฤกษ์ปลอดภัยเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ทิศห้ามประจำเดือน
– ซาสัวะ ( อสูร ) อยู่ทางทิศเหนือและใต้
– ส่วยผั่ว ( แตกสลาย ) อยู่ในช่วง 45-75 และ 225-255 องศา
– โหงวอึ้ง ( เบญจภูติ – อุปสรรค ติดขัด ) อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ปฏิทินโหราศาสตร์จีนออนไลน์
https://sinsae.net/chinesecalendar/chinesecalendar.aspx

ฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
http://sinsae.net/safetimingauspice/SafeTimingAuspice.aspx?from=sinsae.net