ฤกษ์ปลอดภัย เดือนมกราคม 2561

📆 ฤกษ์ปลอดภัย เดือนมกราคม 2561 สำหรับดำเนินการต่างๆ

– วันที่ 2 เป็นฤกษ์เสน่ห์ มีชื่อเสียง โดดเด่น เหมาะสำหรับเปิดร้านค้า ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ห้ามดำเนินการในทิศแตกสลาย (ส่วยผั่วะ)

– วันที่ 3 ฤกษ์ปกป้องคุ้มครอง ทำได้ทุกทิศทุกปีเกิดครับ

– เดือนนี้ไม่มีฤกษ์ออกรถ กรณีเร่งด่วนให้พนักงานฝ่ายขายนำรถมาส่งที่บ้าน แล้วห่ออังเปาให้ 🚗

++++++++++++++++++++++++++

🙏 วันสำคัญอื่นๆ

– จันทร์ที่ 1 (จับโหงว) วันพระจีน, วันเทพอุปถัมภ์

– พุธที่ 17 (ชิวอิก) วันพระจีน, วันก้าวหน้า, วันเทพอุปถัมภ์

– พุธที่ 31 (จับโหงว) วันพระจีน, วันเทพอุปถัมภ์

++++++++++++++++++++++++++

❓ มีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
http://sinsae.com/auspicious-occasion🖱

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar 🖱