ฤกษ์ปลอดภัยเดือนมกราคม 2562

💰 ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์เดือนมกราคม 2562 เหมาะกับฮวงจุ้ยร้านค้า ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  • จันทร์ที่ 7 เวลา 13.30-14.30 น.
  • พฤหัสที่ 10 เวลา 07.30-08.30 น.
  • เสาร์ที่ 19 เวลา 13.30-14.30 น.

🧘‍♀ ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ใช้ทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานขอพรโชคลาภ

  • อังคารที่ 22 เวลา 07.30-08.30 น. หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  • พฤหัสที่ 31 เวลา 13.30-14.30 น. หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

📆 ฤกษ์ปลอดภัยกระทำการได้ทุกทิศทุกปีเกิด ยกเว้นทิศมหาวิบัติครับ (เหนือ 337.5 – 22.5 องศา) ⚠


🙏 วันสำคัญอื่นๆ

  • อาทิตย์ที่ 6 (ชิวอิก) วันพระจีน
  • อาทิตย์ที่ 20 (จับโหงว) วันพระจีน

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจียที)

  • อังคารที่ 29 (ถือวันที่ 24 เดือน 12 ของจีนตายตัว)
  • พุธที่ 30 (นับถอยหลังจากชิวอิก 6 วันตามหลักวิชา)

🙏 วิธีนับวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์
https://sinsae.com/god-go-to-heaven 🖱

❓ ฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
https://sinsae.com/auspicious-occasion 🖱

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar 🖱