ฤกษ์ปลอดภัย เดือนมกราคม 2560

📆 ฤกษ์ปลอดภัย เดือนมกราคม 2560 ครับ

– วันอังคารที่ 17 เป็นวันโถวอ้วงเอ่งสื่อ – ห้ามกระทบดิน

– วันพฤหัสที่ 19 และจันทร์ที่ 30 เป็นวัน 4 เสื่อม – ใช้ฤกษ์เฉพาะการทุบ ก่อสร้างเท่านั้นครับ

ดูปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar

ฤกษ์ต่างๆ ออนไลน์
http://sinsae.com/auspicesafety