ฤกษ์ปลอดภัย เดือน มกราคม 2559

เดือนมกราคมมีฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ ( เปิดทรัพย์ 4 ทิศ ) ทั้งหมด 4 วัน เหมาะสำหรับตั้งย้ายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดร้านค้า ออฟฟิศ เป็นต้น มีดังต่อไปนี้ครับ

1. วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 19.30 – 20.30 น.

2. วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 07.30 – 08.30 น. – วันอสูรธรณี ห้ามกระทบดิน ขุด ซ่อมบ้าน ลงเสาเข็ม อย่างอื่นไม่ห้าม

3. วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 19.30 – 20.30 น.

4. วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 07.30 – 08.30 น. –
วันเทพสุริยัน, วันเทพจันทรา

ทิศห้ามเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559

– ซาสั่วะ ( อสูร ) อยู่ในทิศ ตะวันออก และ ตะวันตก
– ส่วยผั่ว ( แตกสลาย ) คือช่วง 195-225 และ 15-45 องศา
– โหงวอึ้ง ( เบญจภูติ – อุปสรรค ติดขัด ) อยู่ทิศตะวันตก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ

กรณีจำเป็นให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย http://sinsae.com/auspicious-occasion

ปฏิทินโหราศาสตร์จีนออนไลน์ http://sinsae.com/chinesecalendar