ฤกษ์ปลอดภัย

❓ มีสมาชิกสอบถามเรื่อง #การใช้ฤกษ์ต่างๆ ที่ผมลงไว้เพจ ขออธิบายดังนี้ครับ

1⃣ #ฤกษ์ปลอดภัย เป็นพลังงานดิน ใช้เกี่ยวกับสถานที่ (ฮวงจุ้ย) เช่น ทุบ เคาะ เจาะ ตอก ย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นบ้านใหม่

 • กรณีซ่อมแซม ให้เริ่มตามวันเวลาในฤกษ์ เสร็จงานเมื่อไหร่ก็ได้ (ห้ามหยุดเกิน 7 วัน)
 • หากเป็นการทำพิธี ต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในฤกษ์

2⃣ #ฤกษ์แห่งชัยชนะ เป็นพลังงานคน ใช้ดำเนินการเกี่ยวกับคน เช่น เจรจา ทำสัญญา แข่งขัน ทำสมาธิ อธิษฐาน

 • กรณีเจรจา ต่อรอง ให้นัดคุยตามวัน (หรือเวลา) ภายในฤกษ์ (ไม่ต้องทำพิธีใดๆ)
 • กรณีทำสมาธิ อธิษฐาน ให้นั่งหันตามทิศที่แนะนำเพื่อรับพลังงาน

3⃣ #ฤกษ์รักษาสุขภาพ (หมอเทพ) ให้นัดเข้าตรวจ หรือ รักษา ตามวันที่กำหนด (ไม่ต้องทำพิธีใดๆ)


🗓 #ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้ คาดการณ์ล่วงหน้า ประจำเดือน พ.ค. 64 ✨

 • พฤ.13 พ.ค. 64 เวลา 11.30-12.30 น.
  สำหรับบุคคลวังชะตาทิศ NW ใช้ฝึกสมาธิหันหน้าไปทางทิศ SE
 • ศ.14 พ.ค. 64 เวลา 19.30-20.30 น.
  สำหรับบุคคลวังชะตาทิศ SE ใช้ฝึกสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NW

🔮 #แอพซินแสดวงจีน ดูวังชะตาและ 3 วังแห่งชัยชนะ
http://sinsae.com/destiny 🖱

 • Jo@sinsae.com –