ฤกษ์ปลอดภัย

ℹ หลัง 5 ม.ค. 65 จะไม่มีฤกษ์ปลอดภัย 2 เดือน “ห้ามซ่อมแซม ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำพิธี ปรับฮวงจุ้ย” จะติดโทษภัยจากอสูรอย่างน้อย 6 ปีครับ 💢

 1. มกราคม 65 [👿 E, S + SW]

1.1 #ห้ามเฉพาะบางทิศ (หน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้าน)

 • ❌ ทิศตะวันออก และช่วง 195-225 องศา
 • ⚠ กรณีจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้เริ่มทางทิศอื่นก่อน และค่อยทำต่อเนื่องมาทางทิศห้าม

1.2 #ห้ามกระทบทั้งหลัง

 • ❌ หลังบ้านพิงทิศตะวันออก หน้าบ้านหันทางตะวันตก
 • ❌ หลังบ้านพิงทิศใต้ หรือ ตะวันตกเฉียงใต้ หน้าบ้านหันทางทิศเหนือ หรือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

2 กุมภาพันธ์ 65 [👿 N, SW + W]

2.1 #ห้ามเฉพาะบางทิศ (หน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้าน)

 • ❌ ทิศเหนือ และช่วง 225-255 องศา
 • ⚠ กรณีจำเป็นซ่อมแซม ให้เริ่มทางทิศอื่นก่อน และค่อยทำต่อเนื่องมาทางทิศห้าม

2.2 #ห้ามกระทบทั้งหลัง

 • ❌ หลังบ้านพิงทิศเหนือ หน้าบ้านหันทางทิศใต้
 • ❌ หลังบ้านพิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือ ตะวันตก หน้าบ้านหันทางตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ตะวันออก
 1. #หลังวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (26 ม.ค. 65) ไม่มีฤกษ์ทำความสะอาด
 • ✔ ให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัยช่วงนี้ดำเนินการ
 • ⚠ หลังซิ้งเจียทีให้ทำความสะอาดเบา โดยไม่ต้องขยับกระถางธูป หรือ องค์เทพครับ

∙ Jo@sinsae.com 📧 ∙