ฤกษ์ปลอดภัยเดือนมกราคม 64

🗓 #ฤกษ์ปลอดภัยเดือนมกราคม 2564 มี 9 วัน เป็น #ฤกษ์สามัคคี เหมาะกับบ้านพักอาศัย ออกรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ทุกทิศทุกปีเกิดครับ


🙏 วันสำคัญอื่นๆ (สำหรับไหว้เทพเจ้า)

  • พุธที่ 13 #ชิวอิก
  • พุธที่ 27 #จับโหงว

⛔ เสาร์ที่ 9 : วัน 4 เสื่อม

  • Jo@sinsae.com –