ฤกษ์ปลอดภัยประจำเดือนมีนาคม 2562 กระทำการได้ทุกทิศทุกปีเกิดครับ

🙏 วันสำคัญอื่นๆ (สำหรับไหว้เทพเจ้า)

  • พุธที่ 6 (ชิวอิก) วันพระจีน [บางเล่มวันที่ 7]
  • พุธที่ 20 (จับโหงว) วันพระจีน [บางเล่มวันที่ 21]
  • จันทร์ที่ 25 วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

❓ ฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างที่ต้องดูฤกษ์
https://sinsae.com/auspicious-occasion 🖱

🗓 ปฏิทินจีนออนไลน์
http://sinsae.com/chinesecalendar 🖱

  • Jo@sinsae.com –