รับมือจากปีชง 2560 ด้วยความเข้าใจและได้ผล

“สติ” กับ “ความคิด” เอามาใช้ประกอบกับการปรับดวงแก้ชงประจำปี 2560 ได้ครับ ขอแชร์วิธีการปรับชะตากรรมจากประสบการณ์ ลองดูกันนะครับ –