ยันต์ไม่ใช้แล้วหรือชำรุดควรทำอย่างไร

❓ #ฮู้ (ยันต์) #ไม่ใช้แล้ว หรือ #ชำรุด ควรทำอย่างไร?

💬 ตอบ อย่าทิ้งระเกะระกะครับ ควรที่จะหาทางชำระเสีย

โดยการเผาอย่างเดียวเท่านั้น 🔥

ให้มีที่รองรับเถ้าของฮู้ด้วยสิ่งสะอาด

💦 เสร็จแล้วพรมด้วยน้ำ แล้วจึงนำไปทิ้ง

  • Jo@sinsae.com –