ม้าม

ม้าม มีหน้าที่สําคัญคอยดักจับเชื้อโรค กําจัดเม็ดเลือดแดงแก่ที่กําลังจะตายตามอายุขัย และทําลายเม็ดเลือดที่มีรูปร่างผิดปรกติ

“ยิ่งเคร่งเครียดมากเท่าไหร่ ม้ามก็ยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้น”

การทำงานหนักกว่าปรกติย่อมเกิดความเสียสมดุลเป็นเหตุให้ #ม้ามอ่อนแอ ครับ

  • Jo@sinsae.com –