ภาพรวมดวงตก

🔮 ความเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมถอยของดวงชะตา
ขึ้นอยู่กับพลังงาน “ฟ้า ดิน คน” ☯

ศาสตร์ที่ผมศึกษามายังมีชั้นของ #เทพ และ #ผี
เป็นเลเยอร์ซ้อนขึ้นไปอีก 🌫

คนอยู่ตรงกลางเชื่อมพลังฟ้าดิน

จุดเริ่มต้นในการแก้ไขชะตากรรมคือ #MindSet 💡

“เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับ” ✨

  • Jo@sinsae.com –