ฟันหน้าหลุกหักก่อนวัยอันสมควร

ฟันหน้าที่โบ๋ตลอดไปถือว่าเป็นโหวงเฮ้งที่ไม่เฮง ควรแก้ไขโดยการใส่ฟันปลอมให้เหมาะสมกับขนาดของปาก และได้ส่วนรับกับใบหน้าครับ

  • Jo@sinsae.com –