พื้นที่ว่างหน้าประธานภายในบ้านต้องเป็นที่โล่ง

ประธานบ้าน คือ จุดเด่นสำคัญของพื้นที่ เป็นตำแหน่งรับทรัพย์จึงต้องโปร่งโล่ง 💰

โดยปกติทิศตรงข้ามประตูทางเข้าหลักของอาคาร จะเป็นประธานโดยปริยาย ✨

หากบ้านท่านใดมีของบังรกรุ่งรัง ก็จะปิดทางไหลเวียนพลังชี่ครับ 💫