พั้วง้วย

💰 #พั้วง้วย โดยหลักวิชาแล้วสามารถใช้ฤกษ์เป็นตัวแก้ไข รวมถึงพิธีกรรมประกอบ ก็จะไม่เกิดเหตุขึ้น หากบ่าวสาวมีพั้วง้วยทั้งคู่ ไม่ต้องทำพิธีแก้ไขครับ

🧹 วิธีแก้ทิเซาซิ่ว
https://www.facebook.com/sinsae/posts/3310029379038248 🖱

หมายเหตุ หลักเกณฑ์จะมีแสดงผลในแอพดวงจีนรุ่นโปร และฤกษ์แต่งงาน (https://sinsae.net)

  • Jo@sinsae.com –