พัด ลักษณะของความดีงาม

พัด (扇子) มีเสียงพ้องกับคำว่า “ดี งาม” (ซ่าน)

บางครั้งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งขุนนาง

ชาวจีนรู้จักพัดมาช้านานทั้งพัดใบลาน และพัดกลม
(ในสามก๊กจะเห็นขงเบ้งใช้พัดกลมทำจากขนนกโดยตลอด)

สมัยต่อมาเป็นพัดแบบพับคลี่ จึงใช้กระดาษ หรือผ้าไหม
ทำเป็นงานศิลปะวาดสัญลักษณ์มงคล
หรือเขียนคำกลอนมอบเป็นของขวัญ

มีการแยกแยะพัดคลี่ของบุรุษมี 16, 20 หรือ 24 ซี่
ส่วนของสตรีมีไม่ต่ำกว่า 30 ซี่ครับ

  • Jo@sinsae.com –