พลังของฮวงจุ้ยมาจากทิศทาง…

“พลังของฮวงจุ้ยมาจากทิศทาง…”

หากเป็นผนังโค้ง จะไม่มีองศาทิศทางที่แน่นอนครับ (ไม่มีพลังฮวงจุ้ย)

จากรูปตัวอย่างเป็นร้านค้าอยู่ในทำเลฮวงจุ้ยที่ดี แต่การตั้งตี่จู้พิงผนังบันไดโค้ง เป็นสาเหตุให้ได้รับพลังไม่เต็มที่และบารมีเสีย

ส่วนการแก้ไขคือ ผมให้ย้ายตำแหน่งไปวางพิงกำแพงอาคารปกติ ตรงกับประตูทางเข้าเพื่อรับโชคลาภครับ

ขอขอบคุณเจ้าของเคสที่อนุญาตให้นำรูปมาใช้เป็นกรณีศึกษา