พรายกระซิบ

💡 มีอีกเคล็ดลับที่จะให้ไว้นะครับ เพราะจะไม่ค่อยบอกกัน คือ ขนที่ขึ้นบริเวณหู บางท่านจะมี #พรายกระซิบ หรือ #หูทิพย์ หมายถึง รู้แหล่งข้อมูลลับๆ หรือเหตุกาณ์บางอย่างได้แม้อยู่ในที่ห่างไกล

  • Jo@sinsae.com –