พระไตรปิฎก

📖 ผมมี e-book หนังสือย่อข้อความพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ของอาจารย์สุชีพ ปญญานุภาพ

เนื้อหาอ่านง่ายมากสำหรับผู้เริ่มต้น ครอบคลุมเรื่องหลักสำคัญ ใช้อ้างอิงข้อธรรมะต่างๆ

เอามาฝากผู้ที่สนใจ เป็นไฟล์ PDF ขนาด 112 MB
สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ศึกษาได้ครับ

http://sinsae.com/contents/Tripitaka_for_People.pdf