พระโพธิสัตว์กวนอิม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรวมจะเป็นธาตุไฟ แต่เทพบางองค์ก็จะมีธาตุประจำพระองค์เหมือนกันครับ

สำหรับ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ปางนั่ง คือ #ธาตุดิน ปางยืน คือ #ธาตุไม้

ดวงชะตาที่ขาดธาตุไม้และดิน หากไหว้ท่านก็จะให้คุณกับเราได้มากยิ่งขึ้น

🛐 ชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิม จะช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ขอพรเรื่องความรัก และท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ช่วย #แก้เรื่องคุณไสย ได้

🙏 การบูชาท่านมีหลายวิธี เช่น ท่องชื่อท่าน ท่องบทสวดมนต์ หรือ บริกรรมคาถา จะช่วยให้จิตใจสงบและลดการเบียดเบียนผู้อื่น

ของถวาย ได้แก่ น้ำชาจีน ผลไม้ ดอกบัว เป็นต้น

คาถาหัวใจเจ้าแม่กวนอิม

“โอม มา ณี แปะ หมี่ ฮง”

ธิเบต ออกเป็น “โอม มณี เป เม หุง”
จีน ออกเป็น “โอม มณี ปัทมี่ ฮง”

วันนี้ 31 มีนาคม 64 (19 ค่ำ เดือน 2 จีน) เป็นวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิมครับ

  • Jo@sinsae.com –