พระร่วงโรจนฤทธิ์

🛐 วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นที่ตั้งประดิษฐาน #องค์พระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย และยังมี #หลวงพ่อพระร่วง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐมครับ

🙏 #พระร่วงโรจนฤทธิ์ “พระพุทธรูปปางห้ามญาติ” ศิลปะแบบสุโขทัย เป็นทิศเสริมดวงท่านที่ขาดธาตุไฟ (ธาตุสำคัญ 午)

🧘‍♂ หรือเป็นพลังส่งเสริมธาตุประจำตัว (#ดิถี) ดังนี้

ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้ส่งเสริมกำลังโชคลาภ ให้มั่งคั่ง มั่งมี 💰

ดิถี #ธาตุทอง ไหว้เสริมอำนาจ (ชื่อเสียง, ตำแหน่ง) 🥇

ดิถี #ธาตุไม้ ขอพรให้ดวงก้าวหน้า ส่งเสริมสติปัญญา 📈

ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้ทำความเคารพ ดวงอ่อนแอช่วยให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇

ดิถี #ธาตุดิน ไหว้ส่งเสริมการอุปถัมภ์ ค้ำจุน 🤝

∙ Jo@sinsae.com ∙

ℹ วิธีดูธาตุดิถีหรือธาตุสำคัญ อยู่ที่คอมเมนต์แรกครับ