พระยูไล

พระยูไล (如来) คือ คำเรียกพระพุทธเจ้าของชาวจีน ธาตุประจำพระองค์ของท่านคือ “#ธาตุดิน” ครับ

🙏 การบูชาเพื่อส่งเสริมธาตุประจำตัว

ดิถี #ธาตุไม้ ไหว้เสริมโชคลาภ 💰
ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้เพื่อให้เกิดสติปัญญา 💡
ดิถี #ธาตุดิน ไหว้เพื่อให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇
ดิถี #ธาตุทอง ไหว้ส่งเสริมบารมี (การอุปถัมภ์) 🤝
ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้เสริมอำนาจ (ตำแหน่ง, ชื่อเสียง) 🥇

พุทธลักษณะ มักอยู่ในปางประทับนั่งบนบัลลังค์ดอกบัว ด้านหลังมีประภามณฑล (คล้ายเปลวไฟ) หรือประกายรัศมีดุจดั่งดวงอาทิตย์ ☀

บนพระอุระจะมีสัญลักษณ์ “สวัสดิกะ” หรือ “ว่าน” ( 卍 ) หมายถึง ความสุขสวัสดี และเป็นเครื่องหมายประจำพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

🙇‍♂️ สามารถบูชาร่วมกับพระพุทธ หรือพระโพธิสัตว์อื่นๆ ได้ ควรสักการะด้วย ผลไม้ หรือ ดอกไม้สดครับ

🔮 แอพซินแสดวงจีน ดูธาตุประจำตัว (ดิถี)
http://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –