พระพรหม 4 หน้า

🛐 คนไทยนิยมไหว้ “พระพรหม 4 หน้า” จนโด่งดังไปทั่วเอเชีย

การตั้งบูชาจะต่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปครับ

“หากเป็นศาลนอกอาคาร” ต้องมีพื้นที่กว้างโดยรอบ
ให้แต่ละหน้าของพระพรหมมองเห็นวัตถุสิ่งของ

☯ การวางฮวงจุ้ยต้องดูพลังงานทั้ง 4 พักตร์ จึงยากสุด

“พระพรหมขนาดไม่เกิน 1 ศอก” สามารถบูชาภายในบ้านได้
การตั้งแท่นบูชาจะต่างจากเทวดาทั่วไป ที่เปิดหน้าเพียงด้านเดียว

บางตำราแนะนำให้ไว้วางกลางบ้าน (แต่จะไม่ค่อยสะดวก)
ไว้ในห้องที่มีหน้าต่างโดยรอบ หรือตามดาดฟ้า

。。。。。。

วิธีการไหว้พระพรหม “จะต้องครบทั้ง 4 ด้าน”

เพราะให้พรที่แตกต่างกัน (สุรา โชคลาภ สีสัน พลัง)

🙏 โดยไหว้จากขวาไปซ้าย

พักตร์ที่ 1⃣ ที่หน้าตรงขององค์ท่าน
ขอพรเรื่องการเรียนรู้ ให้เจริญรุ่งเรือง

พักตร์ที่ 2⃣ หน้าที่ถือหอยสังข์
ส่งเสริมเรื่องคู่ครอง ครอบครัว

พักตร์ที่ 3⃣ หน้าที่ถือลูกประคำ
ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรค ขอเรื่องอิทธิฤกธิ์

พักตร์ที่ 4⃣ หน้าที่ถือสามง่าม
อธิษฐานเสริมอำนาจบารมี หรือฤกธิ์ต่างๆ

🙇‍♀️ การไหว้ตามปกติจะใช้ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม
ส่วนพระพรหมในบ้านสามารถจุดกำยานประกอบได้

ดอกไม้ พวงมาลัย หรือดาวเรือง 7 ดอก
ผ้าแพร 7 สี

ผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน
น้ำชา หรือ น้ำเปล่า 3 ถ้วย

  • Jo@sinsae.com –