พระคาถาสำหรับส่งเทวดากลับสวรรค์

📿 “พระคาถาสำหรับส่งเทวดากลับสวรรค์”

เป็นการกล่าวถึงการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ แล้วอัญเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญและกลับไปสู่วิมานครับ ✨

ที่ต้องสวดเพราะแรกได้กล่าวอัญเชิญชุมนุมเทวดาไว้

ครั้นเสร็จพิธีแล้วจึงเชิญกลับตามธรรมเนียมด้วยคาถาบทนี้ 🙏

ให้สวดก่อนบทแผ่เมตตา กรวดน้ำ และอธิษฐานจิตครับ 🙇