พยากรณ์ดวงด้วยวิธีชั่งน้ำหนักกระดูก

🦴 วิชาว่าด้วยการดูดวงแบบ #ชั่งน้ำหนักกระดูก อ้างอิงกันว่าคิดค้นโดยปรมาจารย์หยวนเทียนกัง (สมัยราชวงศ์ถาง)

⚖ โดยนำ “วันเดือนปีเวลาเกิดตามจันทรคติของจีน” มาหาน้ำหนักรวม ได้เท่าไหร่ก็นำไปเทียบกับคำพยากรณ์ครับ

💡 เป็นวิธีการเข้าใจง่ายใช้ประกอบการผูกดวงเพื่อลดจุดอ่อนบางอย่างครับ

🗓 #แอพปฏิทินจีน (อัปเดตแสดงวัน “จันทรคติจีน”)
https://sinsae.com/chinesecalendar 🖱

。。。。。。

🔮 คำพยากรณ์ตามน้ำหนักกระดูกรวม

“2 ตำลึง 2 สลึง”
ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องมีความขยันหมั่นเพียร ดิ้นรน และประหยัดอดออม หากท่านเกิดความท้อแท้ใจ เกียจคร้าน หรือมั่วแต่รอคอยโชคชะตาเมื่อใดท่านก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จดั่งหวังได้

“2 ตำลึง 3 สลึง”

ชีวิตของท่านจะประสบกับความมีชื่อเสียงเกียรติยศพอประมาณ ท่านจะประสบความเร็จได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้สติปัญญาในการคิดไตร่ตรอง ใคร่ครวญให้ดีก่อนที่คิดทำการใดๆ ประกอบกับท่านควรจะต้องหมั่นสร้างกุศลผลบุญไว้เป็นทุนเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตในวันข้างหน้าด้วย ประการสุดท้ายท่านจะต้องขยันและต่อสู้ ดิ้นรน ขวนขวาย จึงจะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีๆ กลับมา

“2 ตำลึง 4 สลึง”
ในช่วงวัยเด็กท่านจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน สุขภาพอ่อนแอ แต่ท่านที่ได้สร้างสมบุญไว้แต่ชาติปางก่อน จะทำให้ชีวิตในภพนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีผู้อุปถัมภ์คอยส่งเสริมเพิ่มพูนฐานะให้แก่ท่านด้วย วิถีชีวิตของท่านจึงค่อนข้างสมบูรณ์พูนสุข

“2 ตำลึง 5 สลึง”
วิถีชีวิตท่านตั้งแต่เกิดมาต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่เสมอ จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ ด้วยความมานะ พยายามนั้น ชีวิตจึงจะราบรื่นสมหวังและไม่ลำบาก

“2 ตำลึง 6 สลึง”
ท่านเป็นคนที่ต้องขวนขวาย ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง เงินทองกว่าจะได้มาไม่ใช่ของง่าย ดังนั้น ท่านต้องต่อสู้ ดิ้นรน ขยันขันแข็งเท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จได้ สำหรับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนก็ต้องอาศัยความเพียรพยามยามอย่างมากจึงจะสัมฤทธิ์ผล ขอเพียงแต่อย่าท้อถอย มุมานะต่อไป ในบั้นปลายชีวิตท่านจะพบแต่ความสุข สมหวัง

“2 ตำลึง 7 สลึง”
ชีวิตท่านค่อนข้างอาภัพ อับโชควาสนา หาผู้อุปถัมภ์ค้ำชูยาก ต้องพึ่งพาตนเองแต่เพียงอย่างเดียว อย่าไปหวังให้ผู้อื่นช่วยเหลือ สำหรับการงานอาชีพของท่านไม่เหมาะสมที่จะทำการค้า จะพลอยให้ทุนหายกำไรหด ชีวิตท่านต้องใช้ความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมานะพยายาม เมื่อล้มแล้วต้องลุกและสู้ต่อไปอย่าถอย จึงจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปได้ แต่ในบั้นปลายชีวิตของท่าน ท่านจะประสบความสุข สมหวังอย่างราบรื่นทีเดียว

“2 ตำลึง 8 สลึง”
ชีวิตท่านมักจะจับจ่ายใช้สอย ฟุ่มเฟือย ไม่มีเงินเก็บออม หากท่านไม่ปรับเปลี่ยนนิสัย ก็จะไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ท่านไม่ควรสร้างบาปกรรมทั้งมวล หมั่นทำบุญทำกุศล จะสามารถช่วยพลิกฟื้นชะตาชีวิตใหม่ที่ดีให้แก่ท่านได้

“2 ตำลึง 9 สลึง”
ชีวิตท่านจะอ่อนแอ หรือขัดสนในวัยเด็ก แต่เมื่อถึงวัยหนุ่มสาวจะมีสุขภาพแข็งแรงหรือมีชื่อเสียงยศศักดิ์อยู่ข้างหน้า ถึงวัยสี่สิบตั้งตัวได้ ย้ายบ้านเปลี่ยนแซ่จึงจะดี ท่านเป็นคนมีพลังความคิด พลังสติปัญญาที่จะฟันผ่ากับอุปสรรคทั้งหลาย ขอให้ท่านรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ อดออม จะนำมาซึ่งความสุข ชะตาชีวิตของท่านจะได้บุตรที่ดีนำความภาคภูมิใจมาให้ครอบครัวและตัวท่านเอง

“3 ตำลึง”
ชีวิตของท่านค่อนข้างจะยากจนขัดสนใจช่วงตอนต้น แต่บั้นปลายชีวิตของท่านจะพบกับความสุข สดใส คงเป็นเพราะท่านเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยเหนื่อยหน่ายท้อถอย ต้องต่อสู้ขวนขวาย ศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลา ท่านเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นทำอะไรทำจริง รู้จักประหยัดอดออม ไม่ใคร่จะหลงใหลได้ปลื้มไปกับความรัก โลภ โกรธ หลง จนเกินพอดี ผลบุญกุศลที่ท่านประกอบกรรมดีจะนำพาให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดไป

“3 ตำลึง 1 สลึง”
วัยเด็กลำบาก เจริญรุ่งเรืองเมื่อถึงวัยกลางคน วิถีชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยจิตใจที่เข็มแข็งพึ่งพาตัวเองเป็นที่ตั้ง และต้องถือคติประจำใจว่าชีวิตควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท รวมทั้งต้องเสริมบุญบารมีด้วยการให้ จะส่งผลให้มีบริวารที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อท่าน และชีวิตจะประสบแต่ความร่มเย็น เป็นสุขทั้งกายและใจตลอดไป

“3 ตำลึง 2 สลึง”
วิถีชีวิตท่านต้องอดทน ต่อสู้ ดั่งคำว่าชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นไป อย่าเพิ่งท้อแท้ เบื่อหน่าย ขอเพียงหมั่นสร้างกุศล ผลบุญ มีความมานะอดทนไว้ ในช่วงวัยหนุ่มสาวอย่าหลงระเริงไปในทางโลกีย์ รับรองชีวิตบั้นปลายท่านจะหันเหไปสู่สิ่งที่ดีอย่างคาดไม่ถึงเลย

“3 ตำลึง 3 สลึง”
ครึ่งชีวิตแรกทำอะไรไม่สำเร็จ ต่อเมื่อเติบโตขึ้นท่านต้องทำจิตใจให้เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นมุมานะ ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท พร้อมทั้งหมั่นสร้างสมบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ท่านได้รับรางวัลชีวิตในบั้นปลาย ซึ่งจะอุดมไปด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

“3 ตำลึง 4 สลึง”
ออกบวชละโลกีย์ย่อมสุขี บั้นปลายเข้าถึงวิเวกธรรม ชีวิตของท่านเหมือนถูกฟ้าลิขิตให้เกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ แต่มีจิตใจที่ผูกพันกับโลกธรรมมากกว่า หากบวชเรียนแล้วชีวิตจะก้าวเข้าสู่จุดสูงส่งในตำแหน่งของสงฆ์ แต่ถ้าท่านยังคงเป็นฆราวาส ก็จะทำให้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่แต่เรื่องของบุญกุศล จิตใจโอบอ้อมอารี ชีวิตบั้นปลายจะมีแต่ความสุขสงบ

“3 ตำลึง 5 สลึง”
ต้องขยันทำงานประคองตัว พอดวงขึ้นชีวิตย่อมสุขสบาย มีทรัพย์สินมรดกที่บรรพบุรุษสะสมไว้บ้าง จากบุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อน หากท่านดำรงตนด้วยจิตใจอันประเสริฐ มีคุณธรรม ยิ่งจะชักนำความสุขสดใสให้เข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ตัดสินใจเข้าสู้ทางธรรมครองเพศบรรพชิตแล้ว วิถีชีวิตก็จะยิ่งสดใสยิ่งกว่าแก้วเจียระไนทีเดียว

“3 ตำลึง 6 สลึง”
มีดาวโชคส่องชีวิตทำให้ประสบความสำเร็จ เกิดมามีบุญวาสนาหนุนนำดวงชะตา ถ้าหากท่านหมั่นทำบุญ บริจาคทาน มีจิตใจเมตตา จะยิ่งเป็นสะพานทอดไปสู่ความสุขความเจริญในชีวิต มีโชคลาภสารพัดไม่ขัดสนเลย

“3 ตำลึง 7 สลึง”
ชีวิตท่านเกิดมาลำบากไม่น้อย ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก หรือต้องพลัดพรากจากภูมิลำเนาถิ่นเกิดเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพ หากท่านเป็นคนหนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอยรู้จักเก็บออม สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเอง โดยไม่ต้องรอคอยโชควาสนาที่สวรรค์ประทานมาให้ ก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสุขสมหวังในบั้นปลายได้เช่นกัน

“3 ตำลึง 8 สลึง”
ชีวิตของท่านเกิดมาราบรื่นทั้งชีวิตส่วนตัวและเรื่องหน้าที่การงาน ท่านเป็นบุคคลที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับบุญบารมีที่สร้างสมเอาไว้แต่ปางก่อน ทำให้ชีวิตของท่านอุดมไปด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่รักใคร่ชอบพอของบุคคลทั่วไปด้วยความนับถือ ศรัทธา อีกทั้ง ทรัพย์สมบัติจะเพิ่มพูนตามมาในภายหลังด้วย

“3 ตำลึง 9 สลึง”
ในวัยเด็กจนถึงหนุ่มสาวชีวิตจะพบกับความลำบาก แต่ขอให้ท่านตั้งใจจริงมีความมุมานะพยายามเป็นตั้ง ก็จะสามารถพานพบกับความสำเร็จได้ ชีวิตของท่านถือว่าเป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิต ในบั้นปลายจะมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป จงภูมิใจในความเป็นตัวของท่านเองเถิด

“4 ตำลึง”
ชีวิตมีกินมีใช้ บั้นปลายชีวิตสงบสุข ท่านเกิดมาเป็นผู้รักการศึกษาเล่าเรียน มักจะได้ดีทางด้านวิชาการ เป็นผู้รอบรู้เยี่ยงนักปราชญ์ การประกอบอาชีพที่ถูกโฉลก คือ การเป็นครูบาอาจารย์ ชีวิตของท่านควรคบหากับบัณฑิตจะได้ช่วยสร้างสวรรค์ แนวคิดให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้คนรอบข้างมักจะนับถือนอบน้อมต่อท่าน เงินทอง ทรัพย์สิน และหน้าที่การงาน รวมทั้งบริวารจะอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

“4 ตำลึง 1 สลึง”
มีมนุษยสัมพันธ์ดี วัยกลางคนชีวิตมีอิสระ วิถีชีวิตเกิดมาเป็นผู้มีบุญ จะประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดจะมีผู้อุปถัมภ์ มีคนรักใคร่ชมชอบ ผู้คนในสังคมให้ความยอมรับนับถือ ชีวิตส่วนใหญ่พบแต่ความสุขกายสบายใจ แต่ให้ระวังเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว อย่าได้ประมาทต้องหมั่นสร้างกรรมดีและบุญกุศลไว้ตลอด อย่าตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ชีวิตบั้นปลายจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง

“4 ตำลึง 2 สลึง”
วิถีชีวิตท่านปานกลาง ประคองตัวถึงวัยกลางคนจะได้ครบทั้งลาภยศ ระวังอย่าลุ่มหลงในโลกีย์วิสัย จะนำพาภัยมาสู่ชีวิตทำให้ตกต่ำ ท่านต้องรู้จักมีน้ำใจนักกีฬา แพ้ชนะรู้อภัย และบำเพ็ญทานบารมีอย่าได้ขาด จึงจะนำความสุขสบายใจมาสู่ครอบครัว เมื่อตั้งหลักฐานได้แล้วก็ควรบำเพ็ญทานต่อไปเท่าที่ทุนทรัพย์จะเอื้ออำนวย สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญนำพาท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้

“4 ตำลึง 3 สลึง”
เป็นคนเฉลียวฉลาด วิถีชีวิตของท่านมีปัญญาเสมือนหนึ่งอาวุธประจำตัว เป็นแสงสว่างส่องทางให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า ขอเพียงให้ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบ รักษาความซื่อสัตย์ มั่นคงในคำมั่นสัญญาไว้ ผู้คนรอบข้างจะศรัทธานับถือ ชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จและมีความมั่นคง หากท่านหมั่นประพฤติแต่คุณงามความดี จะส่งผลให้มีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือ

“4 ตำลึง 4 สลึง”
ทุกสิ่งแล้วแต่ฟ้าลิขิต โชคลาภต้องขยันหมั่นเพียร วัยหนุ่มเหนื่อยยาก บั้นปลายสุขสบาย ชีวิตของท่านจะเจริญได้ต้องปรับจิตใจตนเองให้มีความมั่นคงหนักแน่นเข้าไว้ อย่าคลอนแคลนไปกับแรงเสียดทานรอบตัว จะประกอบการงานใดอย่าทำตัวให้เด่นจะเป็นภัยแก่ตนเอง หากชีวิตช่วงใดประสบเคราะห์กรรมหรือพลาดพลั้งไป อย่าไปกล่าวโทษใครให้ถือเป็นบทเรียน และหันเข้าหาทางพระธรรมเข้าช่วยจะทำให้ทุกข์ของท่านคลี่คลายได้

“4 ตำลึง 5 สลึง”
ท่านเป็นคนสู้ชีวิตทีเดียวและควรใช้คติรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดคน เมื่อถึงคราวคับขันจะต้องใช้สติปัญญาแก้ปัญหา และเข้มแข็งไม่ควรอ่อนไหวไปกับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องใคร่ครวญปัญหาและใช้สติแก้ไข อีกทั้งในชีวิตท่านไม่ควรหลงติดกับอบายมุข เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้ว

“4 ตำลึง 6 สลึง”
ชะตาชีวิตของท่านถือว่าเป็นชะตาที่ดีชะตาหนึ่งทีเดียว ชีวิตของท่านค่อนข้างราบรื่นสดใส เนื่องจากได้สั่งสมบุญบารมีไว้แต่ชาติปางก่อน ท่านจะเป็นผู้ที่มีหลักฐานบ้านเรือนที่อบอุ่น มีความสุขไร้ทุกข์ภัยจะคิดอ่านประกอบทำการงานใดก็ก้าวไกลไม่สิ้นสุด เปลี่ยนแซ่ย้ายบ้านยิ่งเจริญ โดยเฉพาะเดินทางไกลจะให้โชคให้คุณเป็นทวีคูณ ส่งผลให้สำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา วัยหนุ่มวัยแก่ไม่ต่างกัน

“4 ตำลึง 7 สลึง”
ชีวิตบั้นปลายรุ่งเรือง ดวงชะตาชีวิตของท่านค่อนข้างต้องทำงานหนักอย่างเหนื่อยล้า และบางครั้งก็เกิดความเบื่อหน่าย แต่ขอให้ท่านยึดถือคติว่า ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลัง เมื่อล้มแล้วก็ต้องลุก ไม่ทุกข์ไม่ท้อใจ ก็จะทำให้ท่านฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ และหากท่านขยันหมั่นเพียรและต่อสู้ต่อไป ท่านจะพบกับความสุขได้

“4 ตำลึง 8 สลึง”
บั้นปลายประสบความสำเร็จ วิถีชีวิตของท่านจะต้องดิ้นรนขวนขวายในช่วงวัยหนุ่มสาวแต่จะสบายยามแก่เฒ่า ท่านต้องรู้จักช่วยเหลือตนเอง อย่าหวังพึ่งพิงผู้อื่นไปตลอด วันข้างหน้าก็จะพบกับความรื่นรมย์ได้ไม่ยากนัก

“4 ตำลึง 9 สลึง”
โชคลาภวาสนาไม่เบา ก่อร่างสร้างตัวบนลำแข้งตนเอง วิถีชีวิตของท่านสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี หากไม่หลงในเรื่องของโลกีย์ โดยเฉพาะเจ้าชะตาเพศชายพึงระวังไว้ว่าอิสตรี อาจนำพาความทุกข์ใจมาสู่ท่านได้ นอกจากนี้ควรระวังและดูแลสุขภาพให้ดีด้วย

“5 ตำลึง”
ลาภยศมากมีแต่วัยหนุ่ม แก่ตัวยังมีดาวโชคส่องแสง ดวงชะตาของท่านเปรียบเสมือนนกน้อยสร้างรัง สามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง มีสมองและสองมือไว้ฟันฝ่าอุปสรรค ภายภาคหน้าจะก่อให้เกิดผลดี ครอบครัวเป็นสุขและอบอุ่น ลูกหลานอุดมสมบูรณ์และสามัคคีกลมเกลียวกันดี

“5 ตำลึง 1 สลึง”
ดวงชะตารุ่งเรือง เมื่อการสำเร็จลาภยศจะมากมี จะดีเลิศหรือไม่ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียร ไม่รอคอยโชคชะตา จะทำให้ชีวิตเดินไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ ประกอบกับหากทำแต่ความดี มีจิตใจที่ใฝ่ธรรมะ ปราศจากความเห็นแก่ตัว ท่านจะได้รับรางวัลล้ำค่าในบั้นปลายของชีวิตทีเดียว

“5 ตำลึง 2 สลึง”
เกิดมาเป็นคนเก่ง ญาติวงศ์มั่งมี ชะตาชีวิตท่านอยู่ในขั้นไม่อดยากทุกข์ร้อนเรื่องการครองเรือน หรือการกินอยู่ แต่จิตใจมักร้อนรนเป็นทุกข์ ดังนั้น ควรฝึกจิตให้สงบ และพยายามแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ท่านพบความสุข

“5 ตำลึง 3 สลึง”
ดวงชะตาของท่านนับว่าดีทีเดียว ชีวิตราบรื่น ก่อร่างสร้างตัวไม่ลำบาก ขอเพียงแต่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงชะตากำลังรุ่งโรจน์ และอุดมด้วยชื่อเสียง เกียรติยศ หรือได้ผลกำไรจากการประกอบการงาน จงอย่าลืมตัว หรือลุ่มหลงในลาภยศ สรรเสริญ จะนำพามาซึ่งเสียงต่อว่าจากบุคคลรอบด้าน และนำความร้อนรุ่มกลุ้มใจมาสู่ตนเอง

“5 ตำลึง 4 สลึง”
รักบุ๋นเชี่ยวชาญงานประพันธ์ ท่านจัดว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาเปรียบเสมือนอาวุธ และเครื่องมือที่สำคัญในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายในชีวิต และช่วยในการหาทรัพย์สมบัติด้วย หากท่านดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็จะยังช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จรวดเร็วขึ้น ยิ่งหากหมั่นบำเพ็ญเสริมสร้างบารมี ใจบุญสุนทาน จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวประสบแต่ความสุขตลอดไป

“5 ตำลึง 5 สลึง”
ท่านเป็นคนที่มีทรัพย์ศฤงคารบริบูรณ์ มั่นคง อุดมไปด้วยบริวารที่จะขันอาสาทำกิจการงานให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ท่านเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีมาแต่ปางก่อน เปรียบได้ดุจขุนเขากว้างใหญ่ ซึ่งไม่เคยหมั่นไหวต่อพายุลมที่โหมกระนำเข้ามาแต่อย่างใด ชะตาชีวิตท่านจะมั่นคง และอุดมไปด้วยยศถาบันดาศักดิ์ มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุด

“5 ตำลึง 6 สลึง”
รักเรียนเข้าใจจารีตธรรมเนียม ชะตาชีวิตของท่านมักจะส่งเสริมและผลักดันให้ท่านเป็นผู้เคร่งครัดและฝักใฝ่ในธรรมะ ชีวิตมักจะพบกับความสุขสงบไม่ต้องประสบกับทุกข์ภัย ท่านจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตนเอง และจะได้รับการยกย่องจากผู้คนในสังคมชีวิตจะพรั่งพร้อมด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ มีบุญญาบารมี และมีแต่ผู้คนรักใคร่ ขอเพียงแต่ท่านจงแบ่งปันความสุข สบาย ของท่านให้ผู้คนรอบข้างบ้างก็จะยิ่งทำให้ท่านสูงส่งโดดเด่นต่อไปตลอดกาล

“5 ตำลึง 7 สลึง”
โชคลาภสมบูรณ์พร้อม เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการทำความดี มีจิตใจเมตตา กรุณา ชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองปรากฏเลื่องลือไกล ท่านจะประกอบกิจการงานสิ่งใดจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายเปรียบเสมือน ฟ้าดินเมตตาท่าน คอยเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้จะมีลูกหลานที่นำความภาคภูมิใจมาให้ และจะเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในภายภาคหน้า

“5 ตำลึง 8 สลึง”
มั่งมีศรีสุขไร้กังวล ชะตาชีวิตของท่านจะประสบความสุขสำเร็จได้จะต้องเป็นผู้ที่รักจะใฝ่รู้ใฝ่เรียน และหากเพียรหาวิชาความรู้ เพื่อเป็นอาวุธส่งเสริมสติปัญญา และการประกอบอาชีพการเงินท่านั้น ท่านไม่ควรรอคอยโชควาสนาที่เลื่อนลอยแต่อย่างใด มิฉะนั้นชีวิตของท่านจะไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้แต่อย่างใด

“5 ตำลึง 9 สลึง”
รักเรียนใฝ่รู้ศีลปะวิทยาการ ท่านเป็นบุคคลที่มีโชค วาสนา และบุญบารมี ชีวิตอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ มีความเจริญรุ่งเรื่องเหนือผู้คนมากมาย พรั่งพร้อมไปด้วยบริวาร หากท่านเดินทางไปที่ใดศัตรูหมู่อมิตรก็จะยอมศิริราบแต่โดยดี ดังนั้นจึงควรจะเพิ่มพูนบารมีให้สูงส่งต่อไปเพื่อชื่อเสียงเกียรติภูมิตลอดกาล

“6 ตำลึง”
ท่านเกิดมาเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ตั้งแต่วัยเยาว์ ชีวิตของท่านจะไม่มีวันล้มลุกคลุกคลานเด็ดขาด วิถีชีวิตของท่านจะพร้อมพรั่งไปด้วยญาติมิตร บริวาร และยศถาบรรดาศักดิ์ หากท่านรับราชการเป็นฝ่ายบู๊หรือแม่ทัพนายกอง จะสามารถพิชิตอริราชศัตรูให้ราบคาบไปทุกแห่งหน ท่านถูกส่งมาให้กำเนิดอยู่เหนือคน เหนือธรรมทั้งปวง สมควรจะได้รับการจารึกและสรรเสริญไว้ในแผ่นดิน

“6 ตำลึง 1 สลึง”
ท่านเป็นบุคคลที่แกร่งกล้าสามารถ มีจิตใจกล้าหาญ เยี่ยงนักรบ เฉลียวฉลาดรู้แจ้ง หากท่านได้สร้างสมคุณงามความดีและช่วยทำนุบำรุงศาสนา จะมีแต่ผู้คนเคารพนบนอบ ทำธุรกิจการงานใดก็ก้าวหน้า รับราชการก็จะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

“6 ตำลึง 2 สลึง”
ท่านจะสร้างชื่อให้วงศ์ตระกูล ชีวิตจะได้ดำรงศักดิ์สูงส่งสมกับความดีความสามารถ หากเป็นนักรบจะเป็นคนใจกล้าชอบอาสาศึก มีจิตใจฮึกเหิม สามารถตะลุยข้าศึกให้พ่ายแพ้พินาศ ไปได้ในพริบตา หากประกอบกิจการค้าเป็นพ่อค้าวาณิชก็จะทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ จัดว่าเป็นมืออาชีพตัวจริง ชีวิตของท่านเป็นเสมือนแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเอาเยี่ยงอย่าง

“6 ตำลึง 3 สลึง”
ชีวิตของท่านเกิดมามีโชคชะตาคอยค้ำชู ให้สูงส่ง แต่ห้ามหมกมุ่นใน รูป รส กลิ่นเสียง และโลกีย์วิสัย มิฉะนั้น จะนำภัยพิบัติ มาสู่ชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว ทั้งอาจจะเสียรู้ให้แก่คนใจคด หากเป็นชายจงละเว้นความเจ้าชู้ มิฉะนั้น ดวงชะตาจะตกอับเพราะผู้หญิงเป็นพิษ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเมรัย เนื่องจาก จะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ทั้งปวง และชีวิตจะตกต่ำลงได้

“6 ตำลึง 4 สลึง”
มีอำนาจบารมีสูง ชีวิตท่านจัดว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาคนหนึ่ง แต่ต้องระวังขาดความย่ำคิดในบางครั้ง อาจทำให้บางช่วงของชีวิตเห็นผิดเป็นชอบ หากสร้างสมบุญกุศลจะยิ่งช่วยให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น

“6 ตำลึง 5 สลึง”
ชีวิตคือความสุขความเจริญ วิถีชีวิตของเกิดมานับว่ามีโชคดี หากท่านหมั่นทำบุญกุศล และมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตที่คิดจะให้และแบ่งปันเพื่อมนุษย์ จะทำให้ชีวิตของท่านพบแต่ความร่มเย็นและเป็นสุขตลอดกาล

“6 ตำลึง 6 สลึง”
แสวงหาลาภยศก็สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยตามฟ้าลิขิต ให้ใช้สติปัญญาและความสามารถในการแก้ไขปัญญา ชีวิตท่านก็จะประสบแต่ความสุข สมหวัง

“6 ตำลึง 7 สลึง”
ลาภยศเปิดทางต้อนรับ เกิดมาเพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์สินและเงินทองมีผู้คนนับหน้าถือตา มีสติปัญญาอันเฉียบแหลม จะกระทำการสิ่งใดก็ย่อมประสบผลสำเร็จ ดังนั้นขอให้ท่านหมั่นประกอบการกุศลอย่าได้ขาด จะดำรงชีวิตไว้ด้วยความไม่ประมาท เนื่องจาก ชีวิตของมนุษย์เราย่อมมีขึ้นมีลงเหมือนกระแสน้ำ ดังนั้น ต้องดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี จงอย่างย่างกายเข้าใกล้พวกประจบสอพลอ และยกย่อปอปั้นโดยเด็ดขาด

“6 ตำลึง 8 สลึง”
รากฐานกิจการมั่นคง ชีวิตของท่านสุขสมบูรณ์ แต่ต้องหมั่นฝึกจิตไม่ให้ลุ่มหลงในกิเลสตัณหา และอย่ามีจิตใจริษยา อาฆาต เคียดแค้นผู้อื่น หมั่นฝึกจิตให้มีแต่ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม จะเป็นเกราะกำบังสร้างแนวทางชีวิตของท่านให้มีแต่ความสุข

“6 ตำลึง 9 สลึง”
ชื่อเสียงลาภยศพรักพร้อม จะคิดหวังสิ่งใดย่อมสมปรารถนา ชีวิตของท่านมีโอกาสดีกว่าผู้อื่น จึงควรเสียสละและหยิบยื่นความสุขให้เขาบ้าง เป็นการสร้างบุญไว้เกื้อหนุนชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า อีกทั้งยังจะทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป จะทำธุรกิจการงานใดก็สำเร็จราบรื่นแต่โดยดี

“7 ตำลึง”
เกิดมาพร้อมด้วยลาภยศ มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธา นบน้อม ขอท่านจงอย่าหลงระเริง และตักตวงเอาแต่ความสุขแต่เพียงลำพัง จงคิดแบ่งปันความหวังให้แก่เพื่อมนุษย์ผู้อื่นบ้าง เพื่อสร้างผลบุญไว้เป็นกองทุนเลี้ยงชีวิตให้มีความสุขตลอดไป

“7 ตำลึง 1 สลึง”
เกิดมามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทรัพย์สมบัติ ประกอบธุรกิจการงานใดก็ราบรื่นทุกเรื่องไป มีผู้คนเคารพนบนอบยกย่อง ลูกน้องบริวารมีความกตัญญูรู้คุณ และรักใคร่ในตัวท่าน ขอเพียงแต่ท่านห่างไกลจากพวกประจบสอพลอ ซึ่งจะคอยแต่นำความน่ารำคาญใจมาให้ท่านเท่านั้นเอง

มาตราส่วนชั่งตวงของจีน

1 สลึง = 3.75กรัม
1 ตำลึง = 37.5กรัม
1 ตำลึง = 10 สลึง 📍
16 ตำลึง = 1 ชั่ง
26 ตำลึง = 1 กิโลกรัม
½ ช้อนชา = 1 สลึง
3 ขีด = 8 ตำลึง
4.5 ขีด = 12 ตำลึง
6 ขีด = 16 ตำลึง

  • Jo@sinsae.com –