ผลจากการไหว้สารทจีนอย่างถูกต้องตามหลักโบราณ

☀ ช่วงเดือน 7 จีน กลางปีที่อากาศร้อนที่สุด ในอดีตการทำเรื่องต่างๆ จะมีอุปสรรค ปัญหา ผู้คนและสัตว์เลี้ยงมักเจ็บป่วย เสียชีวิต

คนจีนโบราณจึงเชื่อว่าเป็นห่วงเวลาการปล่อยผีของอีกภพ ดั้งนั้นจึงมีพิธีเทกระจาดเกิดขึ้น เพื่อให้อาหารแก่วิญญาณ 👻

🛐 ในวันสารทจีน ชาวจีนจะไหว้เทพเจ้าตอนเช้าภายในบ้าน ไหว้ฟ้าดินกลางแจ้ง และกลับเข้ามาไหว้เจ้าที่

ต่อมาถึงเป็นการไหว้หิ้งบรรพบุรุษ จบท้ายด้วยการไหว้ผีไร้ญาติครับ

  • Jo@sinsae.com –