ประโยชน์ของการสวดมนต์ออกเสียง

🙏 การฟังเสียงคนอื่นสวดได้ความผ่อนคลาย ส่วนการสวดด้วยตนเองจะได้คลื่นเสียงช่วยเยียวยาโรคร้ายด้วยครับ ✨