ประเมินตำแหน่งฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเอง

🔮 ท่านที่ใดต้องการ #ประเมินตำแหน่งฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเอง โดยใช้วิชาดาว 9 ยุค ผมทำตัวอย่างขั้นตอนการแบ่งผังกำหนดพลังงานมาฝาก

วิธีดูทิศด้วยแอพวัดองศาออนไลน์ จะความแม่นยำประมาณ 75% ขึ้นไป ดังนั้น การทำนายควรย้อนประวัติบ้านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ

☯ ประธานบ้านคืออะไร?
https://www.facebook.com/sinsae/posts/2258125944228602/

⭐ ตัวอย่างการแบ่งผังบ้านแบบต่างๆ
https://www.facebook.com/sinsae/posts/2946852308689292

🛰 แอพองศาดาวเทียม
http://sinsae.net/geocompass9stars

  • Jo@sinsae.com –

หมายเหตุ ปกติการดูทิศของผมจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ หล่อแก กล้องเข็มทิศ จานวัดองศาแสงอาทิตย์ หรือแอพเข็มทิศดาวเทียม เพื่อให้ได้องศาที่ถูกต้อง 100% จึงจะให้แนะนำปรับแก้ไขฮวงจุ้ยครับ