ประเพณีการไหว้พระจันทร์

🌝 #ประเพณีการไหว้พระจันทร์ จะเริ่มต้นตอนหัวค่ำจนถึงประมาณ 4-5 ทุ่ม หลังเสร็จพิธีทุกคนในครอบครัวจะตั้งวงแบ่งกันกินขนมไหว้พระจันทร์

🥮 โดยขนมต้องนำมาหั่นแบ่งให้เท่ากับจำนวนคนในครอบครัว ห้ามเกินหรือขาด และแต่ละชิ้นต้องมีขนาดที่เท่ากัน

ขนมไหว้พระจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ของ “ความสามัคคี ความกลมเกลียวคนในครอบครัว” 🤝

ดังนั้น รูปลักษณะของขนมไหว้พระจันทร์ จะต้องทำเป็นก้อนวงกลมเท่านั้นครับ

。。。。。。

🙏 พิธีจะตั้งไหว้กลางแจ้งหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน โดยหันหน้าออกไปข้างนอกบ้าน ถวายด้วยของเจเป็นเลขคู่ หรืออย่างละห้า และควรใช้ของแห้ง เช่น

 • อาหารเจ 4 อย่าง
 • ขนมหวานหรือขนมไหว้พระจันทร์ 4 อย่าง
 • ผลไม้ 4 อย่าง ไม่ควรเป็นผลไม้ที่มียาง มีหนาม
 • น้ำชา 4 ถ้วย
 • ชุดเครื่องสำอางค์ เครื่องแต่งกายผู้หญิง สมัยก่อนนิยมใช้แป้งมากที่สุด เพราะทำให้ผู้หญิงมีความผุดผ่องงดงาม
 • โคมไฟ
 • อ้อย 1 คู่ ทำเป็นซุ้มสวยงาม
 • เครื่องบรรณาการต่างๆ เช่น กระดาษเงิน กระดาษทอง
 • ธูป 3 หรือ 5 ดอก
 • เทียน 1 คู่
 • ดอกไม้สด 1 คู่
 • Jo@sinsae.com –