ประตูบ้านมีมากเกินไป โชคลาภ เงินทองจะรั่วไหล

💸 บ้านลักษณะนี้จะเก็บกับพลังชี่ไม่ได้ครับ ประตู (หรือหน้าต่างแบบนี้) เมื่อเปิดแล้วจะเกิดช่องว่างที่พื้นทำให้ #ชี่ไหลออก ต้องแก้ไขโดยทำผนังกำแพงกั้นขึ้นมาจากพื้นบางส่วนจึงจะเป็นหน้าต่าง ให้สามารถเปิดรับลมได้เป็นปกติ

  • Jo@sinsae.com –