ประตูบ้านดี-ร้ายในปี 2560

🚪 เวลาออกเคสดูฮวงจุ้ย ผมจะใช้ทิศประตูเข้าบ้าน มาทำนายภาพรวมเหตุการณ์ที่กำลังเกิดกับสมาชิกในบ้าน

กรณีที่ทางเข้าอยู่ในทิศไม่ดี ผมจะแนะนำให้เจ้าบ้านติดสัญลักษณ์กั้วไว้บริเวณวงกบประตู เพื่อช่วยผ่อนปัญหาจากหนักเป็นเบาครับ

สำหรับปี 2560 มีวิธีแก้ไขประตูในทิศไม่ดีดังนี้

(N) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศเหนือ” จะมีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี
– การแก้ไขสำหรับคนทำธุรกิจ ให้ติดกั้วดาว 1 เพื่อลดบทบาทขุนนาง

(S) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศใต้” จะเกิดเหตุร้าย ติดขัด อุดตัน
– ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) ทุกต้นเดือน และติดกั้วดาว 1 ธาตุน้ำใช้ควบคุมไฟ

(SW) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” จะมีขุนโจร ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย
– ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี
– ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี

(W) ประตูทางเข้าบ้านทาง “ทิศตะวันตก” จะวุ่นวาย วิวาท ถ้าร้านค้าถือเป็นเรื่องดี เพราะมีการเจรจา ต่อรอง
– การแก้ไขสำหรับบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 4 เพื่อให้เกิดปัญญา ถกเถียงด้วยเหตุผล

(NW) ประตูบ้านทาง “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง
– ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น และมีเรื่องยินดี

*** ดาวกำเนิดกั้วเป็นเส้นอิม-เอี๊ยง (ขีดเต็ม-ขีดขาด) มาเรียงต่อกัน เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในหล่อแก

*** หนังสือปฏิทินฤกษ์มงคลปี 2560 จะมีพิมพ์สัญลักษณ์กั้วไว้ในภาคผนวก สำหรับนำมาตัดใช้งาน สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดครับ

ท่านที่จะติดกั้วของใหม่หรือยกเลิกของปีก่อน ดูฤกษ์ดำเนินการได้ตามลิงค์นี้
http://sinsae.com/auspicesafety