ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 60

🔮 ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560

🚪 จะเป็นอย่างไรบ้าง? ให้ยืนกลางบ้าน ถือเข็มทิศหันหน้าไปประตูทางเข้า (ทั้งประตูบ้านและประตูรั้ว) ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ

++++++++++++++++++++++++++

– (N) ประเข้าทาง “ทิศเหนือ” เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาลุล่วง ชื่อเสียงโดดเด่น สามัคคี 💑

– (NE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง 💉

– (E) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออก” มีอำนาจ ตำแหน่ง แต่สำหรับร้านค้าอาจมีข้าราชการมาเยื่อนด้วยเจตนาไม่ดี 👮

– (SE) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” มีเหตุวุ่นวาย แย่งชิง สูญหาย เสียหาย 💸

– (S) ประตูเข้าทาง “ทิศใต้” วุ่นวาย ติดขัด วิวาทะ 💢

สำหรับร้านค้าถ้าวุ่นวาย ถือว่าขายดี

– (SW) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” ระวังเกิดเหตุร้าย ติดขัด อึดอัด 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) หน้าประตู เพื่อช่วยผ่อนหนักเป็นเบา

– (W) ประตูเข้าทาง “ทิศตะวันตก” มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ราบรื่น เติบโต ก้าวหน้า 💹

– (NW) ทางเข้า “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” จะมีเรื่องยินดี ประสบความสำเร็จ 🎉

++++++++++++++++++++++++++

วิธีใช้เข็มทิศดูประตู ผมลงไว้ในคอมเมนต์ครับ