ประตูดวง

🚪 มีสมาชิกสอบถามเรื่องความหมายของ “ประตูในวิชาคี่มึ้ง” โดยเฉพาะดวงที่เกิดในวังประตูตายหรือประตูกลัว

☯ จริงๆ ทุกประตูมีทั้งข้อดีและข้อเสีย บางประตูจะเด่นเรื่องความมั่งคั่ง แต่บางประตูดีเรื่องการพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณ

。。。。。。

ขอสรุปความหมายเบื้องต้นไว้ดังนี้ครับ

ประตู

 1. 開 ประตูเปิด (โอกาส)
  ผู้นำ, ความคิดริเริ่ม
 2. 休 ประตูพัก (คนช่วยเหลือ)
  มีส่วนร่วม, มีความรับผิดชอบ
 3. 生 ประตูเกิด (เติบโต)
  พัฒนาขึ้น, สร้างความมั่นคง
 4. 傷 ประตูภัย (ผจญภัย)
  แสวงหาความตื่นเต้น, รับความเสี่ยงได้
 5. 杜 ประตูปิด (เรียนรู้)
  เก็บตัว, พัฒนา, ไม่ชอบความเสี่ยง
 6. 景 ประตูดัง (ความสุข)
  มีจินตนาการสูง, ศิลปะ, สนุกสนาน
 7. 死 ประตูตาย (ปล่อยวาง)
  เมตตา, อิสระ, มีมุมมองไม่เหมือนใคร
 8. 驚 ประตูกลัว (วางแผน)
  มีระเบียบ, ใส่ใจรายละเอียด

เก้าดาว

 1. 蓬 ดาว 1 = ประตูพัก
 2. 芮 ดาว 2 = ประตูตาย
 3. 沖 ดาว 3 = ประตูภัย
 4. 輔 ดาว 4 = ประตูปิด
 5. 禽 ดาว 5 = ประตูเกิด/ตาย
 6. 心 ดาว 6 = ประตูเปิด
 7. 柱 ดาว 7 = ประตูกลัว
 8. 任 ดาว 8 = ประตูเกิด
 9. 英 ดาว 9 = ประตูดัง

🔮 แอพซินแสดวงจีน
http://sinsae.com/destiny 🖱