ปฏิทินวันมงคล

🗓 #ปฏิทินวันมงคล ระหว่าง 21 – 28 พ.ย. 64

ℹ วิธีการใช้งาน
📌 #ทิศมงคลฉีเหมิน ใช้กับการโพสต์สินค้า เจรจา ทำสัญญา อธิษฐาน

📍 การใช้ฤกษ์ฉีเหมินในเรื่องสำคัญ แนะนำให้เลือกวันกระทำการตรงกับวังชะตาในดวงครับ

  • Jo@sinsae.com –