ปฏิทินซินแส

ℹ การใช้ฤกษ์โพสต์ลงโซเชียล ท่านจะต้องหันทิศตามพลังงาน และกดปุ่ม Post ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

⏰ หากใช้วิธีตั้งเวลาลงอัตโนมัติไว้ เมื่อถึงฤกษ์ต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคอนเทนต์ ( เช่น ไลน์ แชร์ หรือ คอมเมนต์ ) จึงจะเชื่อมพลังงานได้สมบูรณ์ครับ

🗓 #ปฏิทินซินแส ระหว่าง 13 – 20 ก.พ. 65

ℹ 📌 ฤกษ์ทิศมงคล ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้นครับ


ฤกษ์กระตุ้นสภาวะหยั่งรู้

👁‍🗨 ส. 19 ก.พ. 65 เวลา 19.30-20.30 น.
🧘‍♀ ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

∙ Jo@sinsae.com ∙