ปฏิทินซินแส

🧘‍♀ เมื่อมีฤกษ์มงคล แต่ไม่ตรงกับช่วงที่ต้องการใช้ ซินแสสมัยก่อนจะบรรจุพลังงานลงในฮู้ (ยันต์) หรือทำสมาธิสะสมเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นครับ

🙏 สำหรับวิธีอธิษฐานบรรจุพลังเข้าตัว

  1. เมื่อถึงฤกษ์ให้หันรับตามทิศมงคล ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน
  2. จัดเป็น “คำอธิษฐาน” หรือ “จินตภาพต่อเนื่อง” (แนะนำให้ทำทั้งสองอย่าง)
  3. อธิษฐานซ้ำๆ จนจิตมีสติสมาธิ
  4. เมื่อต้องไปทำตามเป้าหมาย ด้วยความพากเพียร ก็จะมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จ

🗓 #ปฏิทินซินแส ระหว่าง 23 – 30 ม.ค. 65

ℹ 📌 ฤกษ์ทิศมงคล ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้น

∙ Jo@sinsae.com ∙