ปฏิทินซินแส

🧘‍♀ ฤกษ์มงคลที่แจก! ท่านสามารถทำสมาธิบรรจุพลัง เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเมื่อไม่มีฤกษ์ได้ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีวิชาก็จะบรรจุพลังงานมงคลไว้ใน #ฮู้ หรือ #เครื่องราง ครับ

🗓 #ปฏิทินซินแส ระหว่าง 2 ม.ค. – 9 ม.ค. 65

ℹ วิธีการใช้วันมงคล

📌 #ฤกษ์ปลอดภัย เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ยสถานที่ ทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์

📌 #ทิศมงคลฉีเหมิน สำหรับเจรจา ทำสัญญา อธิษฐาน (พลังงานคน)

  • การใช้ฤกษ์ฉีเหมินในเรื่องสำคัญ ซีเรียส แนะนำให้เลือกวันกระทำการตรงกับวังชะตาในดวง

∙ Jo@sinsae.com ∙