ปฏิทินซินแส

🗓 #ปฏิทินซินแส สำหรับสายมู! ระหว่าง 13 – 20 มี.ค. 65

ℹ วิธีการใช้วันมงคล

📌 #ฤกษ์ปลอดภัย เหมาะซ่อมแซม ปรับฮวงจุ้ยร้านค้า ตั้งย้ายพระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์

📌 #พลังทิศมงคล ใช้สำหรับพบปะ เจรจา ทำสัญญา หรือทำสมาธิ อธิษฐาน เป็นต้นครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙