บ้านที่วางของกีดขวางประตูก็จะไม่มีโชคลาภเข้ามา

หน้าบ้านหากทำเขื่อนปิดกั้นประตูไว้ทั้งหมด ไม่ว่าทิศทางบ้านจะดีเพียงใด ก็จะไม่มีโชคลาภเข้ามาครับ 💸

ส่วนบ้านที่วางของกีดขวางประตู ทางเดินในบ้าน ทำให้เข้าออกไม่สะดวกเป็นประจำ ก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกัน 📉

☯ ผมเจอเคสลักษณะนี้มาหลายเคส เมื่อแก้ไขโดยเปิดช่องให้กระแสชี่ไหลเวียน ลาภผลก็จะเข้ามาเป็นปกติ 💰

🐳 สำหรับอาคารอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำ แนะนำให้หาเป็นพวกแผ่นหรืออุปกรณ์กันน้ำแบบเคลื่อนย้ายมาใช้แทนครับ