บทแผ่เมตตา

🙏 “ใครแผ่เมตตาเป็นประจำ มีแต่เจริญรุ่งเรือง”

“พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักระวาลัง
สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ”

เป็นบทที่มีอานุภาพมาก
ถ้าไม่มีเวลาจริงๆ ก็ให้กล่าวแค่

“พุทธัง อะนันตัง” ก็ได้

ใช้อธิษฐานขอคุณพระรัตนตรัย
ที่มีอยู่ในอนันตจักรวาล
มาเป็นทุนในการเจริญเมตตา ✨

。。。。。。

🙇‍♂️ หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ บอกไว้ว่า

บางครั้งดวงวิญญาณเขามีเวลาน้อยมาก
มารอบทสวดยาวๆ ไม่ได้ 👻

เวลาไปไหนเห็นคนทุกข์ยาก สัตว์ลำบาก
อยากเมตตาสงเคราะห์ก็แผ่ออกไป 🧘‍♀

ถ้าไปงานศพนึกหลวงปู่ดู่ไว้
แล้วสวดแผ่เมตตาครับ 📿

  • Jo@sinsae.com –